CĐV Việt Nam trên khán đài Yokohama

CĐV Việt Nam trên khán đài Yokohama

Xem người Nhật ủng hộ Công Phượng
Xem người Nhật ủng hộ Công Phượng

Công Phượng bị đối phương kèm chặt

Công Phượng bị đối phương kèm chặt


CĐV xinh xắn của Mito Hollyhock

CĐV xinh xắn của Mito Hollyhock

Xem người Nhật ủng hộ Công Phượng

Công Phượng chờ giao lưu với CĐV

Công Phượng chờ giao lưu với CĐV


Giao lưu với CĐV Việt và Nhật

Giao lưu với CĐV Việt và Nhật

Lệ Trinh