Euan Nisbet, một chuyên gia về khí thải methane tại Đại học London (Anh), cho hãng tin Reuters biết: “Hệ thống giám sát của chúng ta vẫn còn rất hạn chế và cần được cải thiện”.

Ngoài ra, theo báo cáo mới của Hiệp hội Hoàng gia Anh, những dữ liệu thu thập từ hệ thống giám sát nói trên có thể được dùng để kiểm chứng báo cáo của các nước về việc cắt giảm khí thải theo Nghị định thư Kyoto và những nghị định tương tự về sau này.
H.Phương