Trong bài viết đăng trên tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhận định: “Các thế lực thù địch quốc tế đang tăng cường nỗ lực “Tây hóa” và chia rẽ chúng ta… Chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn và đối phó với chúng”. 


Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường kiểm soát internet và ngành công nghiệp truyền thông trong nước. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng lĩnh vực văn hóa, tư tưởng là những mục tiêu chính của âm mưu nói trên. Vì thế, ông kêu gọi việc đẩy mạnh phát triển văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về văn hóa và tinh thần của người dân trong nước. Ngoài ra, ông cho rằng ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài chưa tương xứng với vị thế quốc tế của nước này.

Theo hãng tin AFP, cảnh báo trên của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường kiểm soát internet và ngành công nghiệp truyền thông.
Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc đã dành 45 tỉ nhân dân tệ để tài trợ cho sự mở rộng của các tập đoàn truyền thông thuộc sở hữu nhà nước, như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Tân Hoa Xã và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để tăng sức cạnh tranh với truyền thông nước ngoài.
Phương Võ