Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, Trung Quốc lên tiếng

Thanh Long