Những người phá vỡ im lặng

Dữ liệu: The TIME. Thực hiện: Bảo Hạnh - Tấn Nguyên