Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ cầu kinh tại Thượng viện Mỹ

Đạt Lai Lạt Ma chủ trì nghi lễ truyền thống duy trì suốt 207 năm qua tại Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Nghi lễ truyền thống nói trên đã được duy trì suốt 207 năm qua trong mỗi lần khai mạc phiên họp Thượng viện Mỹ. Theo Tuyên Úy trưởng Thượng viện Mỹ Barry Black – người giữ trọng trách này kể từ khi nhậm chức năm 2003, Thượng nghị sĩ Harry Reid đã đề cử Đạt Lai Lạt Ma chủ trì buổi cầu kinh thay cho tuyên úy trưởng. Đề nghị đã được tán thành và Nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng sẽ có trải nghiệm này lần đầu tiên.

Ông Barry Black cho biết thêm rằng nghi lễ cũng hoàn toàn tương tự với lần Đạt Lai Lạt Ma từng thực hiện năm 2009 ở Thượng viện bang New York.

Dự kiến, sau khi tiến hành nghi lễ thay Tuyên úy Barry Black, Đạt Lai Lạt Ma sẽ gặp các lãnh đạo của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Hồi tháng trước, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng từng được giải Nobel Hòa bình này đã có cuộc thảo luận kín với Tổng thống Barack Obama tại phòng Bản đồ Nhà Trắng. Đây cũng là vị tổng thống Mỹ thứ 4 liên tiếp mà ông Đạt Lai Lạt Ma từng gặp. Bắc Kinh gọi cuộc gặp là “sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”. Trước đó, Tổng thống Obama đã 2 lần tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, vào tháng 2-2010 và tháng 7-2011.

Đỗ Quyên (Theo Washington Post)