Đứng trú mưa dưới gốc cây, 4 người đàn ông bị sét đánh

Mỹ Uyên - Thanh Long