Theo TTXVN, do EU chưa công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường, cuộc điều tra sẽ dựa trên chi phí của các nhà sản xuất mì chính tại Thái Lan.

Năm ngoái, doanh thu bán hàng trên thị trường toàn cầu của Ạinomoto đạt 9,4 triệu USD, thấp hơn nhiều so với doanh thu 36,5 triệu USD của nhà sản xuất mì chính Trung Quốc Sơn Đông Linh Hoa MG Co.Ltd.

B.T.L