Hàn Quốc bắt đầu trục vớt phà Sewol

23-03-2017 - 08:18 | Quốc tế