Tỉ lệ này bao gồm 44% rau quả có dư lượng thuốc dưới ngưỡng giới hạn tối đa cho phép (LMR) và 8,9% rau quả cao hơn ngưỡng LMR, vi phạm quy định của Pháp và châu Âu. Pháp là nước tiêu thụ nông dược đứng hàng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Nhật Bản.

Báo cáo nói trên căn cứ vào nghiên cứu tại 18 nước châu Âu với kết quả chung là 56% rau quả không còn dư lượng thuốc, 38% rau quả còn dư lượng thuốc nhưng dưới LMR và 5,5% rau quả trên LMR. Các loại rau quả vượt LMR thường là cải xanh, đậu, cam, quít, đào. Nghiên cứu cũng ghi nhận thiếu sự cải thiện trong tỉ lệ vi phạm LMR, từ 3% hồi năm 1996 lên 5,5% năm 2002. Bình quân có 20,7% mẫu cocktail còn dư lượng thuốc trong khi hồi năm 1999, tỉ lệ này chỉ có 14%. Tác hại của thuốc trừ sâu bệnh với liều lượng ít chưa được khẳng định chính xác nhưng nhiều nhà khoa học nghi ngờ điều này có thể làm thay đổi hệ thống sinh sản và kéo theo những rối loạn thần kinh.

L. Nguyễn (Theo AFP)