Dàn trống khổng lồ này đã biểu diễn hoàn hảo một giai điệu nhạc trong thời gian hơn 5 phút nhằm mang thông điệp kêu gọi hòa bình, giảm bớt tình trạng bạo lực do xung đột triền miên trong vùng. Những người tham gia gồm giáo viên, học sinh và cả dân thường.

Dàn trống khổng lồ này đã đánh bại kỷ lục Guinness trước đó với dàn trống gồm 7.727 tay trống, được tổ chức từ thiện Po Leung Kuk ở Hồng Công lập vào tháng 2-2005, nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Theo SGGP / AFP