Theo cuộc nghiên cứu, kết quả đo những khả năng của cơ thể, như bắt tay, đi bộ, đứng dậy từ một chiếc ghế hoặc đứng thăng bằng trên một chân có liên quan đến tuổi thọ, ngay cả sau khi các yếu tố tuổi tác, giới tính và kích thước cơ thể được tính đến.
 

Rachel Cooper, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho hãng tin Reuters biết: “Những phép đo này từng được sử dụng từ lâu trong các cuộc nghiên cứu liên quan đến dân số. Giờ đây, chúng có thể giúp ích trong việc chỉ ra sức khỏe sau này của một người nào đó”.

H.Phương