Những kỷ lục gây quỹ từ thiện đáng nể nhất năm 2020

Cao Lực - Thanh Long