Theo hồ sơ chiến dịch tổng kết vào ngày 30-7, các ủy ban liên kết với ông Trump thu về hơn 56 triệu USD qua WinRed, trang web xử lý các khoản quyên góp trực tuyến chính của đảng. Hồ sơ liên bang cho thấy ông Trump gây quỹ được nhiều tiền hơn bất kỳ thành viên nào khác và hơn cả ba nhánh gây quỹ chính của đảng.

Tổng cộng, ông Trump thu được 34,3 triệu USD qua 1 tài khoản chia sẻ với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, được gọi là Ủy ban Trump Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại. Ủy ban hành động chính trị (PAC) của ông Trump sẽ nhận được 75% số tiền trong tài khoản chia sẻ còn đảng Cộng hòa nhận 25%.

Ngoài ra, cựu tổng thống còn huy động trực tiếp được hơn 21 triệu USD vào 2 PAC mới do ông kiểm soát.

Ông Trump kiếm được nhiều tiền nhất trong đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump là người gây quỹ được nhiều tiền nhất của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Đến nay, ông Trump là người huy động được số tiền trực tuyến nhiều nhất đảng Cộng hòa cho dù ông đã tạm ngừng phần lớn các lời kêu gọi từ ngày 6-1 cho đến cuối tháng 2. Khi đó, ông Trump đã có bài phát biểu đầu tiên tại sau khi hết nhiệm kỳ tại hội nghị hàng năm của phe bảo thủ trong đảng Cộng Hòa, thúc giục mọi người ủng hộ ông thay vì bất kỳ người nào khác trong đảng.

Nhờ đó, cựu tổng thống đã nhận được vô số khoản quyên góp với gần 3,5 triệu USD thông qua các PAC khác nhau. Đây cũng là ngày WinRed thu được nhiều tiền nhất trong năm 2021.

Các sự kiện hay tuyên bố công khai của ông Trump dường như đan xen chặt chẽ với việc gây quỹ. Ủy ban Cứu lấy nước Mỹ của ông đã huy động được trung bình 108.000 USD trong 5 ngày trước khi ông ra mắt trang blog "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump". Sau đó, ủy ban này tiếp tục thu được trung bình khoảng 421.000 USD mỗi ngày trong 5 ngày sau đó, trong đó có ngày thu được đến 900.000 USD.

Bảo Hạnh