Nghiên cứu này đã phân tích 6.000 tiếng sủa của 14 con chó trong 6 tình huống khác nhau như khi chúng gặp người lạ, gặp trái bóng, đi dạo chơi, cắn nhau, đùa giỡn và lúc nó chỉ có một mình. Tuy phần mềm này chỉ xác định đúng 43% tình huống mà những con chó này gặp phải, nhưng độ chính xác vẫn cao hơn so với suy đoán của con người. Các nhà nghiên cứu làm thí nghiệm thứ hai, cho máy xác định tiếng sủa của từng con một. Khi đó tỉ lệ chính xác lên đến 52% tình huống mà chó gặp phải.
T.Lâm (Theo Reuters)