Trong một công trình khoa học được đăng trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Goerge Roth đứng đầu thuộc Viện Nghiên cứu quốc gia về tuổi thọ tại thành phố Baltimore (Mỹ) cho biết những người có thân nhiệt thấp, hàm lượng insulin thấp và hàm lượng DHEAS cao sẽ sống lâu hơn.         

 

Theo nhóm nghiên cứu, tốc độ trao đổi chất chậm hơn có thể có liên quan đến phát hiện này. Trong các thí nghiệm của mình, họ phát hiện loài vật được nuôi ở chế độ ăn có hàm lượng calo được kiểm soát chặt chẽ sống lâu hơn bình thường, cao nhất là đến 40%. Chúng cũng có thân nhiệt thấp, hàm lượng insulin thấp và hàm lượng DHEAS cao hơn bình thường. Từ những kết quả thu được trên loài vật, nhóm nghiên cứu quyết định phân tích 3 yếu tố này của hơn 1.500 người tham gia vào cuộc nghiên cứu bắt đầu từ năm 1958 này và tìm thấy mối quan hệ giữa tuổi thọ người với chúng như đã nói ở trên. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc tìm ra những cơ chế thật sự đằng sau phát hiện này có thể giúp tìm ra những phương pháp mới giúp con người sống lâu hơn.

 

PHƯƠNG VÕ