Với tốc độ này, dân số thế giới sẽ tăng lên 6,7 tỉ người trong năm nay, đồng thời có thể vượt ngưỡng 7 tỉ người vào năm 2011 hoặc 2012. Mặc dù vậy, tốc độ tăng dân số thế giới đã chậm hơn so với trước đây, từ 2% trong những năm 1960 xuống còn 1,2% hiện nay.

Ngoài ra, dân số thế giới vẫn đang tiếp tục xu hướng lão hoá, kể cả tại các nước nghèo, do tỉ lệ sinh đẻ giảm và tuổi thọ của người dân tăng lên.

Số lượng các thành phố lớn có từ 10 triệu dân trở lên không ngừng gia tăng, đồng thời tỉ lệ dân cư đô thị cũng tăng từ 3,5% năm 1975 lên 9,5% năm 2005.

Tuy nhiên, một số thành phố lớn ở châu Phi đang bị "nông thôn hóa" mà nguyên nhân chủ yếu là do sự xuống cấp của các điều kiện sống, hậu quả của các kế hoạch điều chỉnh cơ cấu theo yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo TTXVN, INED cũng cho biết vẫn còn sự chênh lệch lớn về tuổi thọ của người dân giữa các khu vực trên thế giới. Trong khi tuổi thọ trung bình của một người Châu Âu là 75 thì tuổi thọ trung bình của một người Châu Phi chỉ vào khoảng 52.

B.T.L