Diễn viên này làm việc 20 giờ mỗi tuần, mang đôi cánh trắng thiên thần và xuất hiện tại các xa lộ của khu vực rộng 1.736 km2, thuộc miền Tây Thụy Sĩ. Đây là một phần của kế hoạch vận động lái xe an toàn, nhắc nhở người lái xe có trách nhiệm hơn. 
Tuy nhiên, các quan chức cảnh sát nói rằng còn quá sớm để khẳng định “thiên thần trên xa lộ” có khiến người lái xe giảm tốc độ hay không. 

Tr.Lâm