Ông John Brannan, một nhà cung cấp thủy hải sản, cho biết thợ câu bắt được nó ở rặng đá ngầm Eddystone, ngoài khơi bờ biển Cornwall (Anh quốc). Ông Brannan đã rất ấn tượng với hình dáng và bộ càng của nó, đặt cho nó tên Eddy và quyết định hiến nó cho công viên có bể nuôi cá thủy sinh Blue Reef ở Newquay. Nhân viên của bể nuôi cá thủy sinh đoán rằng tôm Eddy đã sống được 50 năm.
L.Phương (theo Xinhua, BBC)