Công nghệ AP1000 - được Công ty Điện lực Westinghouse (Mỹ) thiết kế - là nền tảng của năng lượng hạt nhân thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay nước này có nhiều lò phản ứng thế hệ thứ ba dựa trên công nghệ Hualong One "cây nhà lá vườn" hơn.

Tổng cộng có 12 lò phản ứng hạt nhân - đang được xây dựng hoặc trong quá trình phê duyệt - sử dụng công nghệ Hualong One ở Trung Quốc.

Các lò phản ứng cuối cùng dựa trên công nghệ Mỹ đã đi vào hoạt động thương mại ở 2 tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông từ năm 2018.

Trung Quốc bỏ công nghệ điện hạt nhân của Mỹ - Ảnh 1.

Các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đang dựa vào công nghệ nội địa. Ảnh: THX

Hualong One được dựa trên công nghệ ACP 1000 của Tổng công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) và công nghệ ACPR 1000 của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc. Cả hai công nghệ này đều dựa trên công nghệ của Pháp.

Công nghệ này đã được Trung Quốc thông qua vào năm 2014 và được một số nhà máy điện áp dụng.

CNNC thông báo rằng 2 lò phản ứng mới tại tỉnh Phúc Kiến sẽ sử dụng thiết kế lò phản ứng nước điều áp Hualong One. Trong số này, lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chương Châu ban đầu định sử dụng công nghệ AP1000 nhưng cuối cùng đã chuyển sang Hualong One.

Trung Quốc bỏ công nghệ điện hạt nhân của Mỹ - Ảnh 2.

Có tổng cộng 12 lò phản ứng hạt nhân Trung Quốc đang sử dụng hoặc chờ phê duyệt sử dụng công nghệ Hualong One. Ảnh: THX

Trung Quốc bỏ công nghệ điện hạt nhân của Mỹ - Ảnh 3.

Tập đoàn điện lực Westing House. Ảnh: AP

Trong khi đó, 4 đơn vị điện hạt nhân được phê duyệt vào năm 2019 và 4 lò phản ứng hạt nhân khác được phê duyệt hôm 2-9 - ở các tỉnh Hải Nam và Chiết Giang - cũng sẽ sử dụng công nghệ Hualong One.

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, AP1000 của Westinghouse (Mỹ) từng được coi là công nghệ phổ biến trong thế hệ lò phản ứng hạt nhân thứ ba của Trung Quốc vì một số ưu điểm, trong đó có an toàn và thiết kế đơn giản.

Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Trung Quốc được công bố vào năm 2007 cho biết nước này nên áp dụng công nghệ lò phản ứng nước điều áp như một công nghệ thống nhất và xem vấn đề này là ưu tiên quốc gia.

Trước những rủi ro mà các nhà máy điện có thể gặp phải do cuộc đối đầu với Mỹ, Bắc Kinh đã khuyến khích các nhà máy hạt nhân nội địa hóa thiết bị.

Bắc Kinh tuyên bố lò phản ứng hạt nhân Hualong One đầu tiên đã đạt tỉ lệ nội địa hóa đến 85%.

Gia Minh (Theo SCMP)