Theo Tân Hoa Xã, đây là cải cách lớn nhất trong chính sách một con đã áp dụng hơn 30 năm qua, mục đích là tăng tỉ lệ sinh và giảm gánh nặng tài chính do già hóa dân số. Số người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc bắt đầu giảm xuống vào năm 2012 với mức giảm 3,45 triệu người/năm, trong khi số người trên 60 tuổi sẽ đạt mốc 400 triệu người vào đầu những năm 2030.

 

Trước đây ở Trung Quốc, nếu cả 2 vợ chồng đều là con một thì mới được quyền sinh con thứ hai Ảnh: EPA
Trước đây ở Trung Quốc, nếu cả 2 vợ chồng đều là con một thì mới được quyền sinh con thứ hai Ảnh: EPA

 

Cùng ngày 28-12, nghị quyết xóa bỏ chế độ cải tạo lao động cũng được thông qua. Ra đời vào năm 1957, các trại trên vốn là nơi cải tạo tội phạm “vặt” không bị kết án trong vòng tối đa 4 năm nhưng sau biến tướng thành nơi giam cầm các nhà hoạt động chính trị.

 

Hải Ngọc