Thống kê của Bộ Thương mại TQ cho thấy tính đến nay tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của TQ đã vượt 30 tỉ USD, với các dự án được thực hiện ở 160 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Các doanh nghiệp TQ đã thành lập 312 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 785 triệu USD ở nước ngoài vào năm 2001, không lâu sau khi Bắc Kinh công bố chiến lược “đi ra thế giới” vào cuối những năm 1990. Năm 2002, số doanh nghiệp loại này tăng lên 350 với tổng vốn đầu tư đạt 983 triệu USD.

TQ (Theo THX)