Tân Hoa Xã cho biết những dự thảo sửa đổi nằm trong lịch trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc TQ (NPC), tức Quốc hội TQ, trong cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới. Ông Lưu Kế Bân, Phó Chủ tịch Ủy ban Tài-Kinh thuộc NPC, cho biết: “Với sự tăng trưởng kinh tế liên tục và sự cải thiện mức sống nhân dân, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay không thể đáp ứng những yêu cầu thực sự và nên được sửa đổi”. Các nhà lập pháp TQ muốn nâng ngưỡng thu nhập cá nhân miễn thuế từ 800 nhân dân tệ (hơn 1,5 triệu VNĐ)/tháng, mức ngưỡng được ấn định cách đây 25 năm khi thu nhập chỉ chiếm một phần nhỏ so với thu nhập hiện nay của người dân xứ Vạn Lý Trường Thành. Theo thông tin từ báo chí TQ, mức ngưỡng sẽ được nâng lên tối thiểu 1.200 nhân dân tệ, trong khi một số nhà lập pháp cho rằng mức ngưỡng thích hợp phải là 1.500 nhân dân tệ hoặc hơn.
Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp giảm gánh nặng cho người có thu nhập thấp và vừa. Nhưng ngưỡng miễn thuế sẽ dao động giữa nơi này với nơi khác do mức thu nhập khác nhau ở những nơi khác nhau. Trong thực tế, thành phố Bắc Kinh đã tăng ngưỡng miễn thuế lên 1.200 nhân dân tệ và tỉnh Quảng Đông ngưỡng miễn thuế được nâng lên đến 1.500 nhân dân tệ. Dự thảo sửa đổi cho phép “thả nổi” thu nhập cá nhân trong khoảng 20%.

Trốn thuế là một vấn nạn lớn đối với các nhà quản lý tài chính TQ, thể hiện qua các chiến dịch đánh thuế những người có thu nhập cao trong ngành giải trí ở nước này thời gian gần đây. Khoảng cách giàu nghèo ở TQ hiện đang ở mức báo động: 20% dân số nghèo nhất chỉ chiếm 4,7% thu nhập quốc dân trong khi 20% giàu nhất chiếm đến 50%.

Thảo Quân (Theo AFP, THX, Asia Pulse)