Như vậy, trong hộ chiếu, ngoài giới tính nam và giới tính nữ, còn có trường hợp được ghi giới tính X, tức không xác định. Theo nhà chức trách, cuộc cải tổ này nhằm giảm tình trạng phân biệt đối xử về giới tính.
Hơn nữa, điều đó sẽ cải thiện tình trạng của khách du lịch thuộc giới tính X bởi vì trước đây họ thường xuyên bị giữ lại ở biên giới do bề ngoài của họ trông không giống như hộ chiếu xác định.

Theo hãng tin Newsru, Bộ Chính sách đối ngoại và Ngoại thương Úc cũng khẳng định những người có bề ngoài không phù hợp với giới tính ghi trong hộ chiếu đã không ít lần gặp khó khăn khi đi qua biên giới các nước.

Lục San