Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Lào thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc hội.

Việt Nam ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam tại trụ sở Trung ương Đảng sáng 7-12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane sang thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy, đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và lãnh đạo cấp cao Lào. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; tin tưởng với truyền thống lịch sử cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của chính phủ, sự giám sát của quốc hội, nhân dân Lào tiếp tục giành được thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị quốc hội hai nước và các ủy ban của quốc hội tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tổ chức tốt các cuộc hội thảo trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các diễn đàn liên nghị viện.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Bảo Trân