Theo chương trình, kế hoạch, trong vòng 1 tuần lễ, đoàn sẽ được tham quan các trang trại chăn nuôi và được tập huấn toàn diện trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Thái Lan. Công ty Global Complex sẽ đại diện cho Cục chăn nuôi Thái Lan đón tiếp và trợ giúp cho đoàn trong suốt thời gian của chương trình.

Được biết, Trung ương Hội nông dân Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ thêm cho đoàn trong chuyến tham quan học tập này. Riêng UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý hỗ trợ cho đoàn 100 triệu đồng cho chuyến tham quan, học tập của đoàn.

L.T