Trong đó, có 240 điểm bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm hơn là có gần 300 điểm ô nhiễm nhưng đã được cải tạo làm nhà ở, xây dựng trường học, nhà văn hóa…

Cũng theo báo cáo này, hiện các kho hóa chất BVTV trên cả nước đang lưu giữ hơn 216 tấn, 37.000 lít hóa chất BVTV và 29 tấn bao bì thuộc loại độc hại, cấm sử dụng, kém phẩm chất dễ bị rò rỉ ra ngoài môi trường.

Tại hội nghị, các ngành chức năng đã đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ xử lý 240 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu gây ra. Trong đó, Nghệ An 189 điểm; Hà Tĩnh 8 điểm; Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa mỗi tỉnh 7 điểm…

B.Trân