Các sĩ quan được thăng hàm từ đại tá lên thiếu tướng gồm có: Trần Quang Trong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng; Trần Đại Quang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Đặng Văn Hiếu, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Nguyễn Văn Khá, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần; Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần; Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trần Thế Hiển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Đỗ Xuân Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Sơn Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

B.T.A