14 container này hiện đã về Cảng Hải Phòng ngày 15-3. Ông Huyên cũng cho biết thêm, Hải Phòng đã quyết định sẽ buộc phải xuất trở lại Nhật Bản 14 container này trước ngày 25-3. Nếu qua thời hạn này mà chưa xuất được, hải quan Hải Phòng sẽ tịch thu.

Số container ắc-quy chì này là của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Móng Cái, đã cam kết xuất trả về đúng quốc gia xuất khẩu (cảng nhận là Kobe, Nhật Bản). Các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng và Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tiến hành các thủ tục cho phép tái xuất theo quy định của Công ước Basel.

Theo Nhân Dân