Trong đó, các quận 1, 2, 3, 5, 9 và quận Thủ Đức sẽ bị mất nước hoàn toàn.

Đêm 24 và rạng sáng 25-1, sẽ có hàng ngàn hộ dân bị cúp nước hoặc nước yếu

Đêm 24 và rạng sáng 25-1, sẽ có hàng ngàn hộ dân bị cúp nước hoặc nước yếu

Một số quận mất nước tại những phường sử dụng nước của Nhà máy nước Thủ Đức. Cụ thể: quận 4 (phường 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14); quận 6 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6); quận 7 (phường Tân Thuận Đông); quận 8 (phường 9, 10, 11); quận 10 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15); quận 11 (phường 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16); quận Tân Bình (phường 1, 2, 3, 6); quận Phú Nhuận (phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17); quận Bình Thạnh (phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28).

Theo ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Sawaco, việc ngưng hoạt động để bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy nước Thủ Đức diễn ra theo định kỳ đồng thời chuẩn bị cho công tác đấu nối với Nhà máy nước Thủ Đức 3 sắp đưa vào hoạt động trong quý II – 2015.

Để giảm tối đa việc ngừng cấp nước gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân, Sawaco sẽ tăng công suất tối đa các nhà máy nước khác như Tân Hiệp, BOO Thủ Đức và Xí nghiệp nước ngầm…để hỗ trợ cấp nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Sawaco sẽ điều động hàng chục xe bồn cung cấp nước liên tục cho các bệnh viện, trường học…

Tin-ảnh: Thu Hồng