Giám đốc USAID tại Việt Nam Francis Donovan cho biết chương trình này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa lĩnh vực học thuật và công nghiệp với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam.
B.Diệp