Cụ thể, Phó Chủ tịch giao UBND quận 9 thực hiện công tác đền bù tại khu đền tưởng niệm các vua Hùng cơ bản hoàn tất ngày 31-12. Công ty Colivan lập thiết kế kỹ thuật, dự toán khu trung tâm để trình Thường trực UBND TP vào tháng 1-2002 để đến mùng 10-3 âm lịch, chính thức khởi công khu tưởng niệm các vua Hùng. Đồng thời,  quận 9 chịu trách nhiệm xây trường học cho khu tái định cư Long Sơn vào năm 2002, với quy mô số lượng 1.000 học sinh.
P.Ngọc