Trong báo cáo công tác đầu năm 2010, bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP, cho biết: “Sáu tháng đầu năm nay, hệ thống Mặt trận TP đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả một số công tác như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo... Cụ thể, Quỹ Vì người nghèo đã tiếp nhận hơn 45 tỉ đồng, chi hơn 34 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội như xây dựng, sửa chữa hơn 500 nhà tình thương; hỗ trợ hơn 2.100 suất học bổng, 22 phương tiện đi học cho các học sinh nghèo, hiếu học...”.

T.Nhàn