Theo FAO, chỉ số giá lương thực thế giới tháng trước đã tăng 1%, cũng là lần tăng giá đầu tiên trong 6 tháng vừa qua. FAO và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự  báo rằng giá các hàng hóa chủ yếu trên thế giới sẽ tăng ở mức chóng mặt vào cuối thập kỷ này: Giá gạo được dự báo sẽ  tăng 40%, bắp tăng 48%, lúa mì tăng 27% và hạt có dầu tăng 36%. Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương là vùng sinh sống của 578 triệu người nghèo đói và thiếu dinh dưỡng, bằng 62% trong tổng số 925 triệu người nghèo đói trên thế giới.

Tăng cường tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp và đưa lương thực đến với người nghèo là hai chiến lược song hành có thể  giải quyết các vấn đề trên. Trưởng đại diện FAO vùng châu Á - Thái Bình Dương, ông Konuma, cho rằng cần phải sản xuất nhiều lương thực hơn để đáp ứng sự đột biến chưa từng có về dân số.
Nguồn cung và  khả năng huy động tốt hơn về thực phẩm an toàn dinh dưỡng với giá cả hợp lý, kết hợp với giáo dục và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng sẽ tăng cường an ninh lương thực. Tuy nhiên, hiện nhiều chính phủ và các đối tác quốc tế đã giảm hỗ trợ và đầu tư  vào nông nghiệp.
T.Dũng