5 năm định giá đất 1 lần

Tin mới

12/12/2013 21:20

Văn phòng Chủ tịch nước ngày 12-12 đã tổ chức họp báo công bố 8 luật và 1 pháp lệnh, gồm: Luật Đất đai; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Việc làm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong đó, Luật Đất đai có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị và xã hội của đất nước. Luật Đất đai tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Luật Đất đai còn có nhiều nội dung đổi mới về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; tài chính đất đai, giá đất...

Về định giá đất, luật quy định khung giá, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm 1 lần và sẽ điều chỉnh khi thị trường có biến động giá thành 20%. Đồng thời, bỏ việc công bố bảng giá đất vào ngày 1-1 hằng năm. Bảng giá đất chỉ áp dụng với một số trường hợp, không áp dụng cho tất cả mục đích như quy định hiện hành. Ngoài ra, khi thu hồi đất, giá bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất chung mà theo mức giá cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

Là luật mới, Luật Việc làm quy định nhiều chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Đặc biệt, lần đầu tiên thông tin thị trường lao động, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, thu nhập, phân tích, dự báo, phổ biến thông tin thị trường lao động và bảo đảm an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin thị trường lao động được quy định trong văn bản luật. Điều này sẽ góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất.

Cũng theo Luật Việc làm, quỹ bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi theo hướng nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, căn cứ vào tình hình kết dư quỹ từng thời kỳ.

Thùy Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI