5 năm qua, chính trị đổi mới nhiều nhất

Tin mới

11/01/2011 00:29

Đó là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

- Phóng viên: Là Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, ông nghĩ sao trước ý kiến cho rằng đổi mới chính trị chưa song hành với đổi mới kinh tế?

- PGS-TS Nguyễn Viết Thông
: Khi bắt đầu công cuộc đổi mới đã xác định phải đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế và từng bước đổi mới tư duy chính trị. Tổng kết 20 năm đổi mới tại Đại hội X khẳng định đã đến lúc đòi hỏi và cho phép phải đổi mới đồng bộ, kể cả kinh tế và chính trị, tư duy lẫn hành động từ Trung ương tới địa phương. Tức là Đại hội X đã đặt ra đổi mới toàn diện và có thể thấy đổi mới chính trị trong 5 năm qua là nhiều nhất trong 25 năm đổi mới. Về bộ máy tổ chức, đã nhập từ 29 bộ - ngành thành 23 và 11 ban Đảng được sắp xếp lại còn 6 ban. Thời gian qua, cũng thực hiện thí điểm nhất thể hóa bí thư cấp ủy với chủ tịch UBND; bỏ HĐND quận, huyện và phường... Phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như hoạt động của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đổi mới.
 

- Đại hội XI sẽ quyết định đổi mới những gì về chính trị?

- Đại hội sẽ đặt ra vấn đề đổi mới các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Về Đảng, sẽ kiện toàn tổ chức, ví dụ như sớm tổng kết chủ trương sáp nhập các bộ - ban - ngành để có chủ trương mới. Sẽ tổng kết việc thí điểm Đại hội Đảng bộ các cấp bầu trực tiếp lãnh đạo như bí thư, phó bí thư và thường vụ. Đảng cũng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; phân định rõ hơn thế nào là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; trong đó xác định rõ hơn Đảng lãnh đạo đến đâu, như thế nào... Cũng sẽ tổng kết việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch UBND và bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường. Thời gian tới, việc nhất thể hóa sẽ mở rộng lên cấp cao hơn.
 
- Đại hội X cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, Đại hội XI sẽ có thêm quyết định nào về vấn đề này?
 
- Sau quyết định của Đại hội X, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành các điều kiện để đảng viên làm kinh tế tư nhân. Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI có tổng kết việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. Dự thảo có đề cập việc tiến thêm một bước là cho kết nạp các chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân vào Đảng.
 
Theo tôi biết trong 5 năm qua, cả nước đã kết nạp 16 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Nếu Đại hội XI thông qua chủ trương thì Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ ban hành các tiêu chuẩn để kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.
Hồng Kỳ - Thùy linh thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI