Hiện Công an phường Núi Sam phối hợp với Công an thị xã Châu Đốc tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt 24/24 giờ tại các điểm nóng nhằm kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ bắt đầu chính lễ từ ngày 23-4 âm lịch, kéo dài đến ngày 27- 4 âm lịch (từ ngày 5 đến 9-6).

M.Tây