Trong thời kỳ xây dựng và đổi mới, nông dân TP đã tiếp tục bám đất, bám làng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng ngoại thành TP trở thành một “vành đai xanh”. Đặc biệt, nông dân TP đã tích cực tham gia phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa công nghệ mới vào nông nghiệp, hình thành nên những vùng chuyên canh bò sữa, tôm sú, hoa kiểng, cá cảnh, trồng rau sạch với số hội viên ngày càng tăng. Thông qua phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, đến nay TP đã có 52.768 lượt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cá biệt có hộ đạt 1 tỉ đồng/năm...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, đề nghị nông dân TP cần đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; thực hiện tốt việc liên kết 4 nhà (Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) để hỗ trợ và khuyến khích nông dân tiếp tục sản xuất những cây, con có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng như con tôm, bò sữa, cá cảnh, góp phần thực hiện tốt chương trình “Giống cây, giống con chất lượng cao” của TP. Hội Nông dân TP phải làm nòng cốt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, tiến bộ.

Tin-ảnh: H.Hiệp