Theo đó, giải vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục được trao cho ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; giải Dịch thuật được trao cho ông Nguyễn Văn Khoa với dịch phẩm Đối thoại Socratic1 của Plato, NXB Tri thức, 2011; giải Nghiên cứu trao cho nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Văn Khê và nhà nghiên cứu văn học Hán - Nôm Nguyễn Thạch Giang; giải Việt Nam học cho nhà Việt Nam học người Pháp Alain Ruscio và nhà Việt Nam học người Nga Pavel Pozner.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh, được thành lập tháng 1-2007. Bên cạnh chương trình tài trợ và hỗ trợ dịch thuật các tác phẩm thuộc dự án tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới, quỹ có nhiều hoạt động văn hóa khác, đặc biệt là việc khuyến khích, tôn vinh các công trình nghiên cứu văn hóa đặc sắc; tổ chức đào tạo và phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới. 

Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra tại Viện Sena (Hà Nội) vào sáng 24-3.

K.Ngân