70% số vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Tin mới

01/08/2012 22:36

(NLĐ) - Sáng 1-8, hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Thành ủy TPHCM tổ chức tiếp tục diễn ra tại Hội trường TPHCM.

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM, kết luận một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, trình bày nghị quyết “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.

Hội nghị cũng nghe ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, thông báo kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết ra đời đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến trong lĩnh vực đất đai; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp khi 70% số vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
 
Ph.Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI