(NLĐ)- Ngày 12-2, phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa trong chuyến thăm và làm việc 4 ngày (từ ngày 9 đến 12-2) tại tỉnh này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương và hoan nghênh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 3 năm qua. Khẳng định thành công lớn nhất của chương trình mía-đường ở Việt Nam chính là mô hình mía-đường Lam Sơn (Thanh Hóa), Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa cần nghiên cứu áp dụng mô hình này cho các vùng trồng cây nguyên liệu khác của tỉnh nhà.

. Ngày 11 và 12-2, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm, làm việc tại TP Hải Phòng. Sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Huy Năng báo cáo một số nét về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2003, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2004, Chủ tịch Trần Đức Lương yêu cầu Hải Phòng phải xây dựng bằng được cơ sở hạ tầng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tăng trưởng bền vững. Chủ tịch nước Trần Đức Lương dành nhiều thời gian nói về cuộc bầu cử HĐND các cấp sắp tới và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân coi đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ để phát hiện, lựa chọn được những người đủ đức, tài đảm đương tốt công việc ở từng cơ sở xã, huyện, tỉnh...

B.T.T