AMF-5 có 5 phiên họp: kiểm điểm AMF; thúc đẩy hợp tác biển trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là kinh nghiệm từ cơn bão Hải Yến; quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác nghề cá bình đẳng; những diễn biến hiện nay liên quan đến an ninh hàng hải ở biển Đông: Những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN; định hướng tương lai của AMF và các phát biểu bế mạc AMF-5.

Các đại biểu trao đổi bên lề AMF-5
Các đại biểu trao đổi bên lề AMF-5

Phát biểu khai mạc AMF-5, Vụ trưởng Nguyễn Vũ Tú, Phó trưởng SOM (các quan chức cao cấp) ASEAN Việt Nam, cho biết hợp tác biển là một trong những lĩnh vực ưu tiên của các nước ASEAN, giữa ASEAN và các nước đối tác, nhất là trong bối cảnh phức tạp trên biển gần đây. AMF-5 có 2 mục tiêu gồm tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại, tham vấn một cách xây dựng và tăng cường vai trò cũng như đóng góp của diễn đàn với hòa bình, ổn định, an ninh an toàn biển và tự do hàng hải trong khu vực.

Tại AMF-5, đoàn Việt Nam đã nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác biển nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải của khu vực. Trong quá trình đó, các nước cần đặc biệt đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cũng như những cam kết thỏa thuận khu vực, thực sự kiềm chế, không được có những hành động làm phức tạp tình hình.

Tin-ảnh: B.Vân