Thị xã Giá Rai được thành lập trên cơ sở toàn bộ 35.466,81 ha diện tích tự nhiên, dân số 140.516 người của huyện Giá Rai trước đây.

Một góc thị xã Giá Rai
Một góc thị xã Giá Rai

Sau khi được thành lập, Thị xã Giá Rai có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường và 7 xã. Trong đó, phường 1 được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.186,60 ha diện tích tự nhiên và dân số 16.906 người của thị trấn Giá Rai; phường Hộ Phòng (được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 diện tích tự nhiên và dân số 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng) và phường Láng Tròn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 3.320,08 ha diện tích tự nhiên và dân số 17.855 của xã Phong Thạnh Đông A.

Thị xã Giá Rai sẽ là trung tâm kinh tế - thương mại du lịch thứ hai của tỉnh, sau TP Bạc Liêu.

Theo kế hoạch giai đoạn từ 2015- 2020, thị xã Giá Rai sẽ nâng cấp, phát triển 2 xã Tân Phong và Tân Thạnh thành phường trực thuộc thị xã; tiếp tục định hướng, xây dựng, phát triển thị xã lên đô thị loại 3 trong tương lai.

Tin-ảnh: DUY NHÂN