Cụ thể, trong quá trình triển khai xây dựng, dự án này thiếu hệ thống thu khí Biogas theo TCVN 261:2001; thiếu biển báo; khoảng cách khu dân cư và vành đai cây xanh không đảm bảo theo TCVN 261: 2001; không có thiết kế rửa xe; bờ đê ngăn cách giữa các hộc rác đô thị được thiết kế quá thấp nên không ngăn được nước mưa tràn vào hộc rác khi vận hành.

Cũng theo Đoàn thanh tra, tuy hộc rác chất thải nguy hại đã được đầu tư xây dựng, nhưng trên thực tế lại không được sử dụng; nước thải qua trạm xử lý nước thải của bãi rác còn ô nhiễm cao cả về vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng và các chất độc hại...

Được biết, dự án bãi rác Khánh Sơn mới là một trong những hợp phần vệ sinh môi trường thuộc Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường Đà Nẵng được xây dựng tại thôn Khánh Sơn, phường Hoà Khánh Nam (Liên Chiểu) với tổng tổng số vốn đầu tư khoảng 2,8 triệu USD.

H.Dũng