GS Nguyễn Quốc Triệu (giữa) tại sân bay Đà Nẵng

GS Nguyễn Quốc Triệu (giữa) tại sân bay Đà Nẵng

Cùng đi với đoàn còn có GS Phạm Gia Khải - thành viên của Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương. Sau khi rời sân bay, được biết GS Nguyễn Quốc Triệu cùng đoàn sẽ đến làm việc với Thành ủy Đà Nẵng để nghe tình hình chuẩn bị đón và kế hoạch chăm sóc ông Nguyễn Bá Thanh.

Tại sân bay, có rất nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đón hỏi về tình hình sức khỏe cũng như lịch trình về đến Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên, GS Nguyễn Quốc Triệu cho biết ông chưa thể liên lạc được với đoàn của ông Nguyễn Bá Thanh nên chưa nắm được tình hình cũng như thời gian cụ thể ông Thanh về đến Đà Nẵng.

Q.Nhật