(NLÐ) - Ngày 17-9, tại cuộc gặp gỡ với báo chí bàn về công tác tuyên truyền nhân “Ngày Dân vận của cả nước” 15-10, ông Ðỗ Quang Tuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Ðảng, cho biết Chủ tịch nước Trần Ðức Lương vừa ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho Ban Dân vận Trung ương Ðảng vì đã có công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc. Ông Ðỗ Quang Tuấn cũng cho biết, vấn đề đại đoàn kết toàn dân, dân tộc và tôn giáo đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tình hình đó, vai trò của công tác dân vận cũng quan trọng hơn, nặng nề hơn. Cũng tại cuộc gặp nói trên, ông Ðỗ Quang Tuấn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định phân công bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Trung ương Ðảng - thành viên Ban Bí thư - giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương Ðảng, thay ông Trương Quang Ðược, Ủy viên Bộ Chính trị, mới được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI.

M.Nghĩa