Những nội dung chính được kiều bào quan tâm là ngay trong quý IV năm nay, các bộ ngành liên quan sẽ rà soát lại và bổ sung các văn bản về xuất, nhập cảnh, cư trú, hồi hương; giải quyết các vấn đề tồn tại về quốc tịch, thừa kế; bổ sung các quy định về việc cho phép Việt kiều mua và sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam... Chính phủ cũng yêu cầu trong quý I/2005, các bộ ngành liên quan phải xây dựng chính sách ưu đãi thỏa đáng đối với người Việt Nam ở nước ngoài là những chuyên gia, trí thức có trình độ chuyên môn cao; thu hút nhân tài ở các lĩnh vực khoa học- công nghệ, văn hóa- nghệ thuật, thể thao...

Đa số kiều bào nhận thấy rằng, nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ là một bước đổi mới mạnh mẽ và toàn diện đối với 2,7 triệu Việt kiều đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, bà con cũng thẳng thắn đề nghị trước khi những chính sách cụ thể của các bộ, ngành được ban hành cần lấy ý kiến trực tiếp của kiều bào để không xa rời thực tế như một số chính sách trước đây. Giáo sư Đặng Lương Mô, kiều bào Nhật, đánh giá việc đầu tư dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài được đưa vào chương trình hành động là “một điểm son”. Bởi theo ông, thật đau lòng khi đa số thế hệ thứ 2, 3 gọi ông bằng chú, bác...hiện nay không còn biết tiếng Việt nữa.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận ý kiến đóng góp của kiều bào và giải đáp một số thắc mắc xung quanh những vướng mắc về nhập thiết bị cũ, in sách báo khoa học, sử dụng bằng lái xe nước ngoài...

P.Ngọc