Sáng 9-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam chính thức khai mạc với sự tham dự của 502 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 hội viên thuộc 63 hội nhà báo tỉnh- thành, 19 liên chi hội và gần 200 chi hội trực thuộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự đại hội.

Đại hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đặt nhiệm vụ quan tâm hơn nữa tới việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của hội và các cấp hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ban Chấp hành 
Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư cho rằng 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng và nhân dân, trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, những người làm báo cần tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Trước yêu cầu đổi mới báo chí, Tổng Bí thư lưu ý báo chí cần đóng góp tích cực trong việc hình thành dư luận lành mạnh; góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc. “Báo chí phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân; tuyên truyền, cổ vũ, định hướng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành khóa X gồm 57 người, Ban Thường vụ gồm 11 thành viên, Ủy ban Kiểm tra 9 thành viên. Ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX - tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Bài và ảnh: Văn Duẩn