Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã chính thức trao quyết định phong hàm Đại tướng an ninh nhân dân cho Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh; trao quyết định thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho 4 thứ trưởng Bộ Công an: Nguyễn Khánh Toàn, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Tính. Sau đó, Đại tướng Lê Hồng Anh cũng đã trao quyết định thăng hàm từ thiếu tướng lên trung tướng cho 2 cán bộ công an nhân dân, từ đại tá lên thiếu tướng cho 26 người. Đây được coi là đợt phong, thăng hàm cấp tướng nhiều nhất trong lịch sử ngành công an.

Sau lễ công bố quyết định phong, thăng hàm cấp tướng, Bộ Công an đã khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ 60. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định: Việc bảo đảm ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là thành tựu lớn. Tuy nhiên nhiều vấn đề liên quan đến biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội lại chưa chứng tỏ hiệu quả cao. Đặc biệt, có một số cán bộ công an quan liêu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm những điều tiêu cực, tha hóa, biến chất, dung túng kẻ xấu. Thủ tướng lưu ý, ở nơi nào, địa phương nào, nếu cán bộ công an bao che, bảo kê, dung túng tội phạm thì nhân dân không tin và không cần đến nữa. Về chính trị, tuyệt đại đa số cán bộ công an có bản lĩnh vững vàng, nhưng một bộ phận còn có biểu hiện tiêu cực bị đồng tiền dung túng, dẫn đến suy thoái phẩm chất chính trị. Thủ tướng yêu cầu, năm 2005, Bộ Công an phải tạo chuyển biến căn bản không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị của lực lượng công an.

A. PHƯƠNG