Tổng số tiền, quà hơn 40 triệu đồng cho 10 hộ đặc biệt khó khăn của xã Phương Mỹ, mỗi hộ 4 triệu tiền mặt và một phần quà.Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ trước 100 triệu đồng cho đồng bào bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung của nhóm PV Báo Người Lao Động.

Một số hình ảnh trong chuyến đi cứu trợ của Báo Người Lao Động:

Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Nước còn mênh mông ở nhiều nơi

Nước còn mênh mông ở nhiều nơi

Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
Báo Người Lao Động cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh
H.Triều-Đ.Phượng